Usługi

Comarch

Jesteśmy dystrybutorem oprogramowania firmy Comarch Oprogramowanie. W ofercie oprogramowania dla firm znajduje się Comarch ERP Optima – jeden z najczęściej wybieranych programów do obsługi i kompleksowego zarządzania małymi i średnimi firmami.

PfSense

Oferujemy usługę instalacji i konfiguracji routera software'owego pfSense - zdalnie lub na miejscu u klienta. pfSense
– to software'owy firewall / router o otwartym kodzie źródłowym oparta na FreeBSD. Można go zainstalować na maszynie
fizycznej lub wirtualnej w celu utworzenia dedykowanej zapory / routera dla sieci. Można go konfigurować i aktualizować
za pomocą interfejsu internetowego i nie wymaga znajomości podstawowego systemu FreeBSD do zarządzania.
W ramach pfSense można uruchomić:

 • router software'owy
 • połaczeniem wielu sieci WAN oraz LAN
 • statyczne routingi
 • autoryzacja lokalna, LDAP, Radius
 • firewall, NAT
 • load balancer
 • przycinanie ruchu sieciowego Traffic Shaper,
 • SNMP, PPPoE Server, filtr/cache ruchu sieciowego Squid
 • VPN: IPsec, L2TP, OpenVPN
 • i wiele innych ...

Więcej informacji pod telefonem: 691-41-41-59

Nagios

Oferujemy usługę instalacji i konfiguracji oporgramowania Nagios Core - zdalnie lub u klienta. Nagios to program do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix. Może monitorować hosty oraz usługi według określonych ustawień, dzięki czemu jest możliwe dostosowanie go do swoich potrzeb. W razie wykrycia problemu Nagios może wysłać email lub SMS do administratora systemu z informacją o problemie. Nagios posiada budowę modułową, czyli bazuje na tzw. wtyczkach.

Niektóre funkcje Nagiosa:

 • Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH)
 • Monitorowanie użycia zasobów systemowych (procesor, użycie dysku twardego, logi systemowe) w większości systemów operacyjnych, w tym Microsoft Windows za pomocą NRPE NT.
 • Umożliwia proste projektowanie wtyczek w razie potrzeby monitorowania własnych usług, przy użyciu jednego z wielu języków programowania (Bash, C++, Perl, Ruby, Python, PHP, C#, etc.)
 • Powiadamianie w razie wykrycia problemów za pomocą e-maila, SMS lub innych zdefiniowanych metod powiadamiania we wtyczkach.

Więcej informacji pod nr tel. 691-41-41-59

Cacti

Oferujemy usługę instalacji i konfiguracji oporgramowania Cacti - zdalnie lub na miejscu u klienta. Cacti to oprogramowanie służące do monitorowania pracy urządzeń telekomunikacyjnych oraz komputerowych. Służy również do archiwizacji wyników pomiarów pracy tych urządzeń oraz do przedstawiania wyników tych pomiarów w formie wykresów. Cacti gromadzi i przechowuje dane dot. parametrów urządzeń w sieci LAN, dzięki czemu ułatwia diagnozowanie problemów ruchu sieciowego.

Niektóre funkcje Cacti:

 • graficzne przedstawienie monitorowanych parametrów
 • auto zoom wykresów, wybór zakresu dat
 • elastyczna absługa źródeł danych
 • wbudowana obsługa SNMP
 • szablony graficzne
 • szablony źródeł danych
 • szablony obsługiwanych urządzeń
 • gromadzenie danych historycznych

Dzięki Cacti sprawdzisz:

 • jakie było obciążenie procesora i pamięci RAM na switchu w zeszłym tygodniu
 • jakie było obciążenie interfejsu VLAN45 i eth1/25 na routerze brzegowym na przeciągu ostatniech tygodnia
 • godzinowy rozkład transfer danych z i do Internetu
 • ilość klientów mobilnych podłączonych do wybranego Access Pointa w funkcji czasu

Więcej informacji pod nr tel. 691-41-41-59

Bacula

Oferujemy usługę instalacji i konfiguracji oporgramowania do backupów Bacula - zdalnie lub na miejscu u klienta.

Bacula – system do tworzenia kopii zapasowych typu klient/serwer, udostępniany pozwalający tworzyć zaawansowane, profesjonalne systemy kopii bezpieczeństwa.

System umożliwia dopasowanie strategii kopii bezpieczeństwa do potrzeb małych, średnich i dużych konfiguracji. Pozwala m.in. na szyfrowanie transmisji, kompresję plików w locie, zdalny monitoring ze stacji klienckiej, wykorzystanie bibliotek taśmowych, dysków twardych, dysków DVD. Informacje o wszystkich przechowywanych plikach (tzw. katalog) trzyma w bazie danych (MySQL, PostgreSQL, SQLite).

Architektura Baculi dzieli się na kilka usług:

 • director daemon – zarządza komunikacją z pozostałymi usługami oraz bazą danych, inicjuje wykonanie planowanych zadań kopii zapasowych;
 • storage daemon – obsługuje nośniki do przechowywania kopii zapasowych;
 • file/client daemon – uruchamiany na komputerze, którego dane mają być zabezpieczane, przesyła pliki do storage daemon podczas archiwizacji lub przyjmuje dane przy odzyskiwaniu z kopii zapasowych;

Poszczególne usługi mogą pracować na jednej maszynie lub na wielu komputerach w sieci komputerowej, komunikując się poprzez protokoły TCP/IP.

Więcej informacji pod nr tel. 691-41-41-59